- جمعه 24 اسد 1399
August 14, 2020

پایگاه خبری افغان نیوز

عبدالله: مبارزه عليه مواد مخدر نیاز به اقدامات جدی داردعبدالله: مبارزه عليه مواد مخدر نیاز به اقدامات جدی دارد

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید اگر جلو خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته نشود، این چالش بیشتر از گذشته درد سر ساز خواهد شد.


به گزارش افغان نیوز به نقل از روزنامه افغانستان ما، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ،عبدالله عبدالله، روز دوشنبه از پانزده صد معتاد بستری در کمپ فینکس کابل دیدار کرد، به اقدام جدی از سوی وزارت امور داخله در کار گرفتاری فروشنده گان مواد مخدر تاکید کرد.
آقای عبدالله عبدالله گفت که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در افغانستان تلاش های ثمر بخشی انجام نشده است و این علت سبب شده تا رقم معتادان در این کشور افزایش یابد
یک تن از معتادان مواد مخدر می‌گوید: « آنهای که مواد مخدر را به فروش می رسانند، بازداشت نمی شوند ویا در این قسمت توجه زیاد صورت نگرفته و حتا فروشنده گان می آیند با موترهای شان و مواد مخدر را در زیر پُل برای معتادان تقسیم می کنند».
یافته های اخیر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان میدهد که در سال 2015 میلادی، 600 تن از فروشنده گان مواد مخدر در این کشور بازداشت شده اند که در مقایسه به سالهای گذشته، رقم بلند فروشنده گان مواد مخدر را نشان میدهد.
این شفاخانه که کمپ فینکس نام دارد پیش از این پایگاه نظامیان خارجی بود اما نزدیک به یک ماه پیش این کمپ به فرمان رئیس جمهور غنی برای درمان معتادان اختصاص داده شد و در حال حاضر پانزده صد معتاد به مواد مخدر در آن زیر درمان قرار دارد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می گوید تا کنون 700 تن از معتادان به مواد مخدر این شفاخانه بستری شده اند و گنجایش 800 بستری دیگر را دارد.
شماری از معتادان به مواد مخدر میگویند بسیاری از آنان به علت دسترسی آسان به مواد مخدر، نتوانستند این عمل را ترک کنند و پیوسته از آن استفاده کرده اند.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از افزایش رقم معتادان در کشور نگران است.
خانم عظیمی میگوید: « کار دو کمپلکس از سوی وزارت ما در حال تکمیل شدن است، یکی آن در هلمند که کارش 98 درصد و دیگر در ننگرهار است که کار آن در حدود شصت درصد تکمیل شده است».

برچسب

عبدالله عبدالله، مواد مخدر،معتاد،اجتماعی،فرهنگ،افغانستان

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما